Kulturno društvo Leskovec pri Krškem
Moč ustvarjalnosti


18. zbor članov


Leskovec pri Krškem, 16. februarja 2018

Minulo soboto je Kulturno društvo Leskovec pri Krškem izvedlo svoj 18. občni zbor članov, na katerem se je zbralo 52 članov in članic. Za potek Zbora članov je po že ustaljeni praksi skrbel predsednik delovnega predsedstva, Anton Bizjak (za člana sta bila potrjena Ana Baznik in Aleš Ulčnik, za zapisnikarico Manca Marinčič in za overovatelja zapisnika Matija Gorenc ter Alenka Volčjak. Skupno poročilo o delu v društvu v minulem letu je podal Janez Kerin, dolgoletni predsednik Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, podrobneje po sekcijah pa Mirjana Marinčič (dramska), Klavdija Mirt (glasbena), Boštjan Arh (Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine), Mojca Pacek (literarna) in v odsotnosti Špela Sečnik (foto).
Prisotni smo prisluhnili pregledu izvedenih dejavnosti, med katerimi velja izpostaviti tri lanskoletne premiere odrskih desk: Pica, da te kap! ter Zeleni fantek in Jaz, Batman (obe v izvedbi otroške gledališke skupine), že pred tradicionalnim srečanjem vseh članov na Zboru članov pa so ljubiteljski igralci, stari do 25 let, navdušili v začetku tega meseca s komedijo To imamo v družini. Ob letošnjem leskovškem krajevnem prazniku dramska sekcija napoveduje Večer smeha do solz (delovni naslov se utegne še spremeniti, vsebina pač ne), ko bo ob treh skečih znova poskrbljeno za zabavno vzdušje.
Glasbena, sicer najmlajša sekcija, katera deluje še ne dve leti, ima prav tako bogato vsebino za seboj. V preteklosti odmevna skupina Ritem vodovodarji je žal prenehala s svojim delovanjem, so pa nasprotno – izjemno močno ukoreninjeni Anini glasbeni večeri, kateri bodo letos poleti, v sodelovanju z leskovško župnijo in pod organizacijsko taktirko Mateje Žarn Čepin, potekali že šestnajstič. Pevke ljudskih pesmi so si v letu 2018 po predlogu Anice Zorko nadele ime – Lastovke, umetniško jih vodi Damjana Mlakar, organizacijsko pa Vida Slivšek in ob letošnjem dnevu mladosti (25.maja) bodo že pripravile svoj prvi samostojni koncert.
Foto sekcija vestno skrbi za dokumentiranje dogodkov društva preko fotografiranja in video snemanja, odziva se na foto-natečaje in za letošnji 30. marec pripravlja samostojno fotografsko razstavo članice Sonje Levičar.
Znotraj Sekcije za ohranjanje kulturne dediščine se je ob rekordni obiskanosti (okoli 420) uspešno odvilo Martinovanje po starih in novih šegah, pomemben del sekcije pa je Skupina za ročna dela (pod vodstvom Vide Slivšek), kjer članice razvijajo ročne spretnosti in jih prenašajo na učence 2. in 4. razreda OŠ Leskovec pri Krškem ter na ostale preko izvedbe delavnic.
Tudi literarna sekcija je bila aktivna v minulem letu skozi obeležitev slovenskega kulturnega praznika, večera prebiranja avtorskih pesmi ob krušni peči, sodelovanje ob 20-letnici uvedbe zdravstvene kartice, tradicionalne prireditve Znani Leskovčani in literarnega večera pred prazničnim 15. avgustom ter predstavitve pesniškega prvenca Čudovita dvojina članice Doroteje Jazbec.

Glede na finančno poročilo blagajničarke Janje Božič in glede na poročilo Nadzornega odbora, katerega je predstavila njena predsednica Vida Slivšek, društvo dobro, odgovorno in preudarno razpolaga ter gospodari z razpoložljivimi sredstvi ter materialno lastnino.

Člani društva se sicer, ne glede na zapisano posameznim sekcijam, vključujemo v društvene projekte, tako tradicionalne, večje, kot je Pomlad prihaja in Martinovanje kot ostale, osem članov društva pa je aktivnih tudi širše, izven društvenega obsega, saj Aljaž Arh, Boštjan Arh, Filip Černelč, Janez Kerin, Sonja Levičar, Mirjana Marinčič, Klavdija Mirt in Zdenko Perec, sodelujejo še pri projektu Oblačilni videz krških prebivalcev pod okriljem JSKD OI Krško.

Predstavljen in sprejet je bil še program dela za leto 2019, nato pa je Janez Kerin v imenu društva čestital prejemnikom srebrne Prešernove plakete (v lanskem letu sta bila nagrajena Boštjan Arh in Klavdija Mirt, v letošnjem pa Sonja Levičar) in hkrati izrazil zadovoljstvo in hvaležnost, da vseh pet sekcij posamezno in društvo kot celota deluje aktivno, povezovalno in ustvarjalno. Obenem je ob pomoči Janeza Bizjaka še nanizal nekaj številk, povezanih z društvom: Kulturno društvo Leskovec pri Krškem šteje 113 članov (med katerimi je 72 žensk in 41 moških) od tega 14 mladoletnih. Najstarejša članica bo v letošnjem letu dopolnila 78 let, najmlajša pa sedem, kar kaže na raznolikost sestave vključenih in na medgeneracijsko povezovanje. Druženje članov in članic leskovškega kulturnega društva se je nato nadaljevalo ob pogostitvi in klepetu ter kolektivno odločenostjo, da zastavljene programe tudi za tekoče leto izvedemo po začrtanih smernicah.

Doroteja Jazbec
Foto: Anton Hruševar


  • Osnovni podatki
  • Datum ustanovitve:  2. november 2001
  • Naslov:  Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem
  • Matična številka:  117049 000
  • Davčna številka:  61637475
  • TRR:  SI56 0298 2009 0843 957
  • Telefon:  00 386 (0)31 422 666 (Filip)
  •  00 386 (0)41 849 857 (Janez)
  • E-pošta:  info@kd-leskovec.si
Spletno družabno omrežje:   facebook link