Kulturno društvo Leskovec pri Krškem
Moč ustvarjalnosti


Prireditev Znani Leskovčani


Leskovec pri Krškem, 26. maja 2018

Člani KD Leskovec pri Krškem smo v soboto, 26. maja 2018 izvedli že skoraj tradicionalno prireditev Znani Leskovčani, v okviru katere smo tokrat predstavili slikarsko zapuščino Janeza Wolfa ter kiparsko-slikarsko razstavo Hedvike Cener in Jelke Tršelič.

S filmom smo ponazorili življenje in delo slikarja Janeza Wolfa, rojenega leta 1825 v Leskovcu. Po osnovni šoli v domačem kraju je Wolf šolanje nadaljeval pri frančiškanih v
Novem mestu, kjer so že prepoznali njegov slikarski talent in ga dodatno izpopolnjevali. Po večletni vojaški službi se je devetindvajsetleten odločil za študij slikarstva v Benetkah, kar je ob druženju z evropskimi slikarji dokončno oblikovalo njegovo nazarensko smer slikarstva, naslonjeno na beneško slikarstvo. Ob koncu študija se je vrnil v Ljubljano, si ustvaril družino in se skoraj v celoti posvetil cerkvenemu slikarstvu. S freskami in oljnimi podobami je okrasil številne slovenske cerkve, pomemben pa je tudi njegov prenos znanja na mlajše generacije, kajti v njegovi šoli so razvili svoje veščine številni slikarji, kot so Miroslav Tomc, brata Janez in Jurij Šubic, Simon Ogrin, Anton Ažbe in drugi.

V nadaljevanju smo prisluhnili predstavitvi ljubiteljske kiparke Hedvike Cener, ki je svojo željo po ustvarjanju začela uresničevati preko Likovnega društva Krško – Oko na različnih izobraževanjih, predvsem pa je samouk z močno voljo in izrednim sporočilom. K širšemu razumevanju umetnosti ji je zagotovo pomagalo tudi triletno učenje umetnostne zgodovine, sicer pa sama pravi, da za vsemi stvarmi išče globino in širino. Bila je pobudnica ustanovitve skupine tečajnikov Samorastniki, ki pod okriljem Ljudske univerze Krško združuje ljubiteljske kiparje iz Posavja. Delujejo pod mentorskih vodstvom akademskega kiparja Lovra Inkreta. Hedvika Cener pa v tej skupini deluje tudi kot animatorka, posebej ponosna je na to, da so v skupino vključili tudi otroke in tako svoje znanje prenašajo na mladi rod. Redno sodeluje na razstavah v okviru likovnega krožka, za sabo pa ima tudi več samostojnih razstav. Čeprav je njena prva izbira materiala bela glina, pa se uspešno preizkuša tudi v keramiki. Razstava, ki jo je pripravila za to priložnost, je nosila simboličen naslov »Skozi čas«, saj je šlo za povzetek različnih tematskih razstav: ženska figura, indijanska kultura, krogla – planet Zemlja in drevo – simbol življenja.

Tudi ljubiteljska slikarka Jelka Tršelič se umetniškemu ustvarjanju intenzivne posveča od svoje upokojitve dalje. Več let je slikarske veščine pridobivala in izpopolnjevala na likovnih študijskih krožkih v okviru Ljudske univerze Krško pod mentorstvom akademske slikarke Mojce Lampe Kajtna, kjer so razvijali različne sloge in tehnike. Sama pa je ostala zvesta realističnemu slikanju. Sodelovala je na razstavah v organizaciji likovnega krožka v Dvorani v parku, Kulturnem domu Krško, v okviru KD Libna … Imela je tudi dve samostojni razstavi – v Valvasorjevi knjižnici Krško in Knjižnici Sevnica. Jelka Tršelič najraje slika rože, saj so ji všeč njihove oblike, barve in njeni odtenki, nežnost in krhkost v vsakem cvetu, ritmični red njihovih delov … Glasbeno sta prireditev popestrila Katja Volčjak na harmoniki in Primož Volčjak na tamburici.

Za prijetno druženje po prireditvi pa sta s pogostitvijo poskrbela KS Leskovec in Aktiv kmečkih žena Krško polje.
Mojca Pacek, KD Leskovec


  • Osnovni podatki
  • Datum ustanovitve:  2. november 2001
  • Naslov:  Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem
  • Matična številka:  117049 000
  • Davčna številka:  61637475
  • TRR:  SI56 0298 2009 0843 957
  • Telefon:  00 386 (0)31 422 666 (Filip)
  •  00 386 (0)41 849 857 (Janez)
  • E-pošta:  info@kd-leskovec.si
Spletno družabno omrežje:   facebook link