Kulturno društvo Leskovec pri Krškem
Moč ustvarjalnosti


Kulturniki v 21. leto tudi s premiero Pošasti v glavi


Leskovec pri Krškem, 23. aprila 2022

Člani Kulturnega društva Leskovec pri Krškem smo v soboto, 23. aprila izvedli 21. redni letni občni zbor, prvič v živo z novim vodstvom, ki je bilo potrjeno v lanskem, s koronavirusnimi razmerami zaznamovanem letu. Tega od lanskega volilnega leta sestavljamo Filip Černelč (predsednik), Boštjan Arh (podpredsednik), Staša Kerin (tajnica), Janja Božič (blagajničarka), vodje posameznih sekcij: Mirjana Marinčič (dramska), Klavdija Mirt (glasbena), Doroteja Jazbec (literarna), Matija Gorec (foto) in Sonja Levičar (za ohranjanje kulturne dediščine) ter Gregor Lekše (skrbnik premoženja)

Delovno predsedstvo občnega zbora so sestavljali Aleš Ulčnik in Anica Baznik kot člana ter zapisničarka Nina Prah, predsedujoča pa je bila Alenka Volčjak. V poročilu predsednika Filipa Černelča je bilo izpostavljeno, da je bila večina načrtovanih prireditev izvedenih, v kolikor ne v živo, pa prilagojeno – v spletni obliki (denimo tradicionalni »Bila je pomlad« in »Martinovanje«) in da smo ob rednem delu tako posameznih sekcij kot tudi društva kot celota uspeli najti priložnost še za družabni del s piknikom v juliju 2021 v Športnem parku Gorica. Upravni odbor društva je zasedal na štirih sejah, le ena, ustanovna – z novoizvoljenimi člani tekočega mandata, pa je potekala v živo. Černelč je tudi izpostavil, da je Kulturno društvo Leskovec pri Krškem bilo vključeno v pripravo dokumentacije izgradnje prizidka za potrebe gasilcev, krajevne skupnosti in domačih društev, ki poteka sočasno z rekonstrukcijo leskovškega gasilskega doma, in kar nekaj podanih predlogov je bilo sprejetih, kar pomeni tudi dobro popotnico za razmere dela društva v bodoče.

Poročila o opravljenem delu so podale posamezne vodje sekcij: Sonja Levičar za sekcijo ohranjanja kulturne dediščine (znotraj te še Vida Slivšek v imenu ročnodelske skupine), povzetek dela dramske skupine je pripravila Mirjana Marinčič, glasbene Klavdija Mirt (projekt Aninih glasbenih večerov pa Mateja Žarn Čepin) in foto sekcije Matija Gorenc, zaradi odsotnosti omenjenih pa jih je predstavil prvi mož leskovških kulturnikov. Kako so prepevale pevke ljudskih pesmi Lastovke znotraj glasbene sekcije je povzela Damjana Mlakar. Aktivnosti literarne sekcije sem strnila Doroteja Jazbec, finančno poročilo in pregled, kako je društvo krmarilo s prihodki ter odhodki je podala Janja Božič, obširno poročilo nadzornega odbora s pohvalami in priporočili pa je podal Rastislav Florjančič.

Filip Černelč, predsednik Kulturnega društva Leskovec pri Krškem, je ob tej priložnosti čestital tudi članom nagrajencem, ki so februarja letos s strani Zveze kulturnih društev Krško prejeli bronaste Prešernove plakete: Vidi Slivšek, Mateju Žokalju in Gregorju Lekšetu.

Plan dela za letošnje leto je bogat in raznolik, kakor vsa leta v preteklih dveh desetletjih delovanja. Izveden je že bil Prešernov pohod ob kulturnem dnevu, že kmalu se obeta Pomlad prihaja 2022, s katero bomo dali poudarke tudi naši 20-letnici, in v juniju Znameniti Leskovčani (tokrat s Stanko Hrastelj), dramska sekcija pa bo zagotovo navdušila s premierno predstavljeno igro Pošasti v glavi, na katero se ljubiteljski igralci intenzivno pripravljajo. Tudi v sekciji za ohranjanje kulturne dediščine ne počivajo, saj aktivno tečejo prizori znotraj projekta Od ribiča do graščaka, ročnodelke marljivo ustvarjajo in še več – prenašajo znanje naprej leskovškim učencem, vsi skupaj pa upamo na ugodne razmere tudi v jesenskem času, da bomo lahko »Martinovanje po starih šegah« vendarle lahko znova pripravili v živo.

Doroteja Jazbec

Foto: Anton Hruševar


  • Osnovni podatki
  • Datum ustanovitve:  2. november 2001
  • Naslov:  Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem
  • Matična številka:  117049 000
  • Davčna številka:  61637475
  • TRR:  SI56 0298 2009 0843 957
  • Telefon:  00 386 (0)31 422 666 (Filip)
  •  00 386 (0)41 849 857 (Janez)
  • E-pošta:  info@kd-leskovec.si
Spletno družabno omrežje:   facebook link