Kulturno društvo Leskovec pri Krškem
Moč ustvarjalnosti


Razpis Volitev v organe društva


9. decembra 2020
 
Upravni odbor KD Leskovec pri Krškem, na podlagi veljavnih pravnih aktov društva, objavlja Razpis volitev v organe KD Leskovec pri Krškem. Na podlagi predloga članice UO KD Leskovec pri Krškem, bo v mandatu 2021 – 2025, v UO KD Leskovec pri Krškem imenovan nov – dodatni član – skrbnik premoženja.
 
Imenovanje članov UO je v pristojnosti Zbora članov društva, kot najvišjega organa društva. Zaradi navedenega bo na Zboru članov podan predlog o spremembi Statuta, ki bo vseboval to dopolnitev. Z vsebino predloga o spremembah Statuta boste obveščeni s prejetim gradivom – Vabilom na Zbor članov.
 
Podredno v zgoraj navedenem pomenu, lahko podate tudi svoje predloga za kandidaturo za člana UO – “skrbnik premoženja”, katerega trenutno veljavni Pravilnik o volitvah in imenovanjih v organe še ne predvideva, bo pa le tega vsebovala njegova dopolnitev.
 
Za morebitna dodatna pojasnila v zvezi zgoraj navedenega smo vam na voljo.
 
 
Janez Kerin, predsednik KD Leskovec pri Krškem
 
 


  • Osnovni podatki
  • Datum ustanovitve:  2. november 2001
  • Naslov:  Ulica 11. novembra 24, 8273 Leskovec pri Krškem
  • Matična številka:  117049 000
  • Davčna številka:  61637475
  • TRR:  SI56 0298 2009 0843 957
  • Telefon:  00 386 (0)31 422 666 (Filip)
  •  00 386 (0)41 849 857 (Janez)
  • E-pošta:  info@kd-leskovec.si
Spletno družabno omrežje:   facebook link